loading
11.10.2021

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 125/11.10.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 125/11.10.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

Top