loading
18.07.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

LOGO

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 24/13.07.2018г.  на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията

Top