loading

Категория: Търгове и конкурси

18.07.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

LOGO

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 24/13.07.2018г.  на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията

16.05.2017

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 33/09.05.2017г.  на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията

21.04.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 28/19.04.2017г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Таен търг чрез предварително представяне на предложенията от участниците в

Top