loading

Категория: Обявления

11.10.2021

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 125/11.10.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 125/11.10.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

30.09.2021

О Б Я В А

image1-small-32

„ ГУМ – ДУПНИЦА „ ЕООД, гр. Дупница обявява конкурс за застраховане на имуществото на ГУМ. Конкурсът ще се проведе на 13.10.2021г. от 14,00ч. в

10.09.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 114/09.09.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.50 кв.м. търговска площ – щанд № 7, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 114/09.09.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

06.08.2021

Провеждане на публично оповестен конкурс за търговска дейност , съгласно Заповед № 48/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на самостоятелен обект с площ от 315.00 кв.м. на първи/ партерен/ етаж в едно със 135 кв.м. склад на ниво – 1 в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1, по схема за разпределение на самостоятелен обект и щандове на етаж 1 – партер от 05.07.2021 г.

image1-small-32

  ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №48/05.08.2021г.  на Управителя,  “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Процедура за отдаване под наем на самостоятелен обект с площ

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 47/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 11.00 кв.м. търговска площ – щанд № 13, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №47 /05.08.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 46/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 9.00 кв.м. търговска площ – щанд № 21, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №46/05.08.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 45/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 20.00 кв.м. търговска площ – щанд № 27, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №45/05.08.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 44/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 14.00 кв.м. търговска площ – щанд № 22, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 44/05.08.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 43/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 10.00 кв.м. търговска площ – щанд № 14, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №43/05.08.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 42/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 49.00 кв.м. търговска площ – щанд № 10, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 42/05.08.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

Top