loading

Written by: tsveti

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 35/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 20.50 кв.м. търговска площ – щанд № 4, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 34/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.25 кв.м. търговска площ – щанд № 6, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 33/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 12.25 кв.м. търговска площ – щанд № 2, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 32/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 12.50 кв.м. търговска площ – щанд № 9, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 31/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 10.00 кв.м. търговска площ – щанд № 5, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 30/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 14.00 кв.м. търговска площ – щанд № 1, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 29/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 20.00 кв.м. търговска площ – щанд № 19, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 28/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 15.00 кв.м. търговска площ – щанд № 23, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 27/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 29.00 кв.м. търговска площ – щанд № 16, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 26/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.50 кв.м. търговска площ – щанд № 7, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

Top