loading

Written by: tsveti

10.09.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 114/09.09.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.50 кв.м. търговска площ – щанд № 7, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

06.08.2021

Провеждане на публично оповестен конкурс за търговска дейност , съгласно Заповед № 48/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на самостоятелен обект с площ от 315.00 кв.м. на първи/ партерен/ етаж в едно със 135 кв.м. склад на ниво – 1 в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1, по схема за разпределение на самостоятелен обект и щандове на етаж 1 – партер от 05.07.2021 г.

image1-small-32

“i

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 47/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 11.00 кв.м. търговска площ – щанд № 13, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

06.08.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 46/05.08.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 9.00 кв.м. търговска площ – щанд № 21, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

Top