loading

Written by: tsveti

08.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 23/08.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 18.00 кв.м. търговска площ – кабинка № 1, находяща се на ІІ-ри етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

08.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 22/08.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 25.00 кв.м. търговска площ – щанд № 26, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

04.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 20/04.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 20.00 кв.м. търговска площ – щанд № 27, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

04.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 19/04.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 9.00 кв.м. търговска площ – щанд № 11, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

24.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 10/24.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 10.00 кв.м. търговска площ щанд № 3, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

24.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 09/24.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 12.50 кв.м. търговска площ щанд № 9, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

24.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед №11/24.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 5.50 кв.м. търговска площ – павилион № 6, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32
22.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 08/22.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 17.00 кв.м. търговска площ и 3.00 кв.м. помощно помещение – павилион № 5, находящ се в подлеза в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

21.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 07/21.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 12.25 кв.м. търговска площ – щанд № 2, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

Top