loading

Written by: tsveti

21.09.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 109/19.09.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговски обект № 11 състоящ се от 5.00 кв.м.търговска площ и 7.00 кв.м. допълнителна площ от Магазин № 9, която е преходна за достъп до банкомата, находящ се на І-ви – партерен етаж в сградата на ГУМ, град Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №1.

image1-small-32

“i

01.09.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 105/31.08.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 12.25 кв.м. търговска площ , щанд № 2, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

27.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 83/23.06.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 2.00 кв.м. търговска площ , находяща се на І-ви етаж пред сградата на ГУМ под колонада в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

23.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 82/23.06.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 866.00 кв.м. търговска площ , находяща се на ІІІ-ти етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

23.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 81/23.06.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 430.00 кв.м. търговска площ , находяща се на ІІІ-ти етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“

07.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 63/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 15.70 кв.м. търговска площ – Външен магазин № 2, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

07.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 64/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 27.00 кв.м. търговска площ –Външен магазин № 4, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

07.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 65/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.30 кв.м. търговска площ – Външен магазин № 5, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

07.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 66/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.30 кв.м. търговска площ – Външен магазин № 6, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

07.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 67/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.30кв.м. търговска площ – Външен магазин № 7, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

Top