loading

Written by: tsveti

07.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 70/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.30 кв.м. търговска площ – Външен магазин № 10, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

07.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 60/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 8.00 кв.м. търговска площ – щанд № 17, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

07.06.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 61/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 21.00 кв.м. търговска площ – щанд № 24, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

22.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 36/22.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.00 кв.м. търговска площ – щанд № 15, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

22.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 35/22.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 20.00 кв.м. търговска площ – щанд № 20, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

22.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 34/22.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 10.00 кв.м. търговска площ – щанд № 19, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

17.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 32/17.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 11.00 кв.м. търговска площ – щанд № 18, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

16.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 31/16.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 20.50 кв.м. търговска площ – щанд № 4, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“

08.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 23/08.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 18.00 кв.м. търговска площ – кабинка № 1, находяща се на ІІ-ри етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

08.03.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 22/08.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 25.00 кв.м. търговска площ – щанд № 26, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

Top