loading

Written by: tsveti

29.02.2024

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 23/27.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговска площ по нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж от 09.02.2024 г. на 14.00 кв.м.- щанд № 7, в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

29.02.2024

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 23/27.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговска площ по нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж от 09.02.2024 г. на 10.00 кв.м.- щанд № 6, в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

29.02.2024

ровеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 22/27.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговска площ по нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж от 09.02.2024 г. на 24.00 кв.м.- щанд № 5, в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

29.02.2024

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 21/27.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговска площ по нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж от 09.02.2024 г. на 10.00 кв.м.- щанд № 4, в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

29.02.2024

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 20/27.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговска площ по нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж от 09.02.2024 г. на 12.00 кв.м.- щанд № 3, в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

29.02.2024

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 19/27.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговска площ по нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж от 09.02.2024 г. на 14.00 кв.м.- щанд № 2, в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

29.02.2024

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 18/27.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговска площ по нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж от 09.02.2024 г. на 14.50 кв.м.- щанд № 1, в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

09.02.2024

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 13/09.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 300.00 кв.м., съгласно нова схема за разпределение на търговската площ находяща се на ІІ-ри етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

10.01.2024

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 02/09.01.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 10.00 кв.м. търговска площ –щанд № 19, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

30.11.2023

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 62/28.11.2023 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 20.00 кв.м. търговска площ – щанд № 12, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

“i

Top