loading

Written by: dpetrov

18.04.2019

Обявление

LOGO

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № 09 /10.04.2019г.
на Управителя,
“ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД
ОБЯВЯВА<

04.10.2017

О Б Я В А

LOGO

„ ГУМ – ДУПНИЦА „ ЕООД, гр. Дупница обявява конкурс за застраховане на имуществото на ГУМ. Конкурсът ще се пр

Top