loading
27.09.2023

Провеждане на конкурсза застраховане на имуществото на “ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , съгласно Заповед № 42/19.09.2023 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД, гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

О Б Я В А „ ГУМ – ДУПНИЦА „ ЕООД, гр. Дупница обявява конкурс за застраховане на имуществото на ГУМ. Конкурсът ще се проведе

Top