loading
21.09.2022

Провеждане на конкурсза застраховане на имуществото на “ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , съгласно Заповед № 110/19.09.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД, гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

О Б Я В А „ ГУМ – ДУПНИЦА „ ЕООД, гр. Дупница обявява конкурс за застраховане на имуществото на ГУМ. Конкурсът ще се проведе

21.09.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 109/19.09.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговски обект № 11 състоящ се от 5.00 кв.м.търговска площ и 7.00 кв.м. допълнителна площ от Магазин № 9, която е преходна за достъп до банкомата, находящ се на І-ви – партерен етаж в сградата на ГУМ, град Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №1.

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 109 /19.09.2022г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от

01.09.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 105/31.08.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 12.25 кв.м. търговска площ , щанд № 2, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 105/31.08.2022г.  на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

Top