loading
24.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 10/24.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 10.00 кв.м. търговска площ щанд № 3, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №10 /24.02.2022г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД   ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от

24.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 09/24.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 12.50 кв.м. търговска площ щанд № 9, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №09/24.02.2022г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на

24.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед №11/24.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 5.50 кв.м. търговска площ – павилион № 6, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 11/24.02.2022г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

22.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 08/22.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 17.00 кв.м. търговска площ и 3.00 кв.м. помощно помещение – павилион № 5, находящ се в подлеза в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началнта цена по реда на Приложение №1 към Наредба за условията

21.02.2022

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 07/21.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 12.25 кв.м. търговска площ – щанд № 2, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 07/21.02.2022г.  на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от

Top