loading
30.09.2021

О Б Я В А

image1-small-32

„ ГУМ – ДУПНИЦА „ ЕООД, гр. Дупница обявява конкурс за застраховане на имуществото на ГУМ. Конкурсът ще се проведе на 13.10.2021г. от 14,00ч. в

10.09.2021

Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 114/09.09.2021 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.50 кв.м. търговска площ – щанд № 7, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 114/09.09.2021г. на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците

Top