loading
16.05.2017

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 33/09.05.2017г.  на Управителя, “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията

Top