loading
Намирате се тук:Обявление
LOGO

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № 09 /10.04.2019г.
на Управителя,
“ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началнта цена по реда на Приложение №2 към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, за отдаване под наем на щандове и самостоятелен обект ,съгласно Приложение №1, находящи се в сградата на ГУМ, град Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №1

Виж повече

About the author:

Top