loading
Намирате се тук:ровеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 22/27.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване под наем на търговска площ по нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж от 09.02.2024 г. на 24.00 кв.м.- щанд № 5, в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1
image1-small-32

image1-small-32

        ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед №22/27.02.2024г.

 на Управителя,

“ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена по реда на Приложение №1 към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, за отдаване под наем на 24.00 кв.м търговска площ. -щанд № 5, находящ се на ІІ-ри етаж в сградата на ГУМ, град Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №1.

1.Търгът ще се проведе на 20.03.2024 г. от 12.00 часа в зала, находяща се на етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

  1. Тръжните документи ще се получават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 80.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1. , етаж 4 ,стая 10
  2. Начална наемна месечна цена 348.00 /триста четиридесет и осем лева /с ДДС
  3. Специфични условия : височина между щандовете 1.00 м.

5.Депозитът за участие в търга е в размер на 348.00/триста четиридесет и осем лева/с ДДС , представляващи 100% от началната месечна наемна цена платен  в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски „ № 1, ет. 4, стая 10

  1. Стъпка за наддаване 10% от началната месечна наемна цена.

7.Срок, за който се отдава щанда – 10 /десет/ години.

8.Документите за участие в търга се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1  до 16.00 часа на 19.03.2024 г.

  1. Оглед на щанда и запознаване с утвърдена схема за разпределение от 09.02.2024 г. се извършва по предварителна заявка в  сградата на “ ГУМ – Дупница “ЕООД, стая №10, етаж ІV-ти / административен / гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1
  2. При липса на участници , повторен търг ще се проведе на 10.04.2024 г. от 12.00 ч. Документите за участие в повторен търг се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 до 16.00 часа на 09.04.2024г.

За справки и подробна информация на тел.: 5-11-97

 

 

About the author:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top