loading
Намирате се тук:Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 13/09.02.2024г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 300.00 кв.м., съгласно нова схема за разпределение на търговската площ находяща се на ІІ-ри етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1
image1-small-32

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № 13 /09.02.2024г.

на Управителя,

“ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена по реда на Приложение №1 към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, за отдаване под наем на търговска площ 300.00 кв.м.,съгласно нова схема за разпределение на ІІ-ри етаж, находяща се на ІІ-ри етаж в сградата на ГУМ, град Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №1.

1.Търгът ще се проведе на 23.02.2024 г. от 10.00 часа в зала, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

2. Тръжните документи ще се получават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД,  гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1. , етаж 4 ,стая 10

3. Начална наемна месечна цена 1800.00 / хиляда и осемстотин лева/ с включен 20% ДДС,   

4.Депозитът за участие в търга е в размер на 1800.00/ хиляда и осемстотин лева/, представляващи 100% от началната месечна наемна цена платен  в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски % № 1, ет 4, стая 10

       6. Стъпка за наддаване 10% от началната месечна наемна цена.

7.Срок, за който се отдава магазина – 10 /десет/ години.

8.Документите за участие в търга се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 до 16.00 часа на 22.02.2024 г.

9. Оглед на търговската площ се  извършва по предварителна заявка в  сградата на “ ГУМ – Дупница “ЕООД, стая №10, етаж ІV-ти / административен / гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

10. При липса на участници , повторен търг ще се проведе на 15.03.2024г. от 10.00 ч. Документите за участие в повторен търг се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД  гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1   до 16.00 часа на 14.03.2024 г.

За справки и подробна информация на тел.: 0879588081

About the author:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top