loading
Намирате се тук:Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 67/30.05.2022г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 13.30кв.м. търговска площ – Външен магазин № 7, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1
image1-small-32

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № 67 /30.05.2022г.

на Управителя,

“ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена по реда на Приложение №1 към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, за отдаване под наем на търговска площ 13.30 кв.м.- Външен магазин № 7, находящ се на І-ви етаж в сградата на ГУМ, град Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №1. 

1.Търгът ще се проведе на 28.06.2022 г. от 09.00 часа в зала, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 

2. Тръжните документи ще се получават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД,  гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 160.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1. , етаж 4 ,стая 10

3. Начална наемна месечна цена 305.90 / триста и пет лева и 90 ст./   

4. Специфични условия –  Магазинът да се използва за продажба на детски дрехи;

5.Депозитът за участие в търга е в размер на 305.90/ триста и пет лева и 90 ст./, представляващи 100% от началната месечна наемна цена платен  в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски % № 1, ет 4, стая 10

       6. Стъпка за наддаване 10% от началната месечна наемна цена.

7.Срок, за който се отдава магазина – 10 /десет/ години.

8.Документите за участие в търга се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1  до 16.00 часа на 27.06.2022 г.

9. Оглед на магазина се  извършва по предварителна заявка в  сградата на “ ГУМ – Дупница “ЕООД, стая №10, етаж ІV-ти / административен / гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1    

10. При липса на участници , повторен търг ще се проведе на 13.07.2022 г. г. от 09.00 ч. Документите за участие в повторен търг се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД  гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1   до 16.00 часа на 12.07.2022 г.

За справки и подробна информация на тел.: 0879588081

About the author:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top