loading
Намирате се тук:Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 20/04.03.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 20.00 кв.м. търговска площ – щанд № 27, находящ се на І-ви етаж в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1
image1-small-32

image1-small-32

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед №20/04.03.2022г.

на Управителя,

“ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена по реда на Приложение №1 към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, за отдаване под наем на 20.00 кв.м. търговска площ -щанд№ 27, находящ се на І-ви етаж в сградата на ГУМ, град Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №1.

1.Търгът ще се проведе на 23.03.2022 г. от 11.00часа в зала, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

  1. Тръжните документи ще се получават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 80.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1. , етаж 4 ,стая 10
  2. Начална наемна месечна цена 340.00 / триста и четиридесет / лева.
  3. Специфични условия : дълбочина на щанда 2.50 м. и височина при подредена стока 2.50 м.

5.Депозитът за участие в търга е в размер на 340.00/ триста и четиридесет / лева, представляващи 100% от началната месечна наемна цена платен  в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски“ № 1, ет 4, стая 10

  1. Стъпка за наддаване 5% от началната месечна наемна цена.

7.Срок, за който се отдава щанда – 10 /десет/ години.

8.Документите за участие в търга се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1  до 16.00 часа на22.03.2022 г.

  1. Оглед на щанда се извършва по предварителна заявка в сградата на “ ГУМ – Дупница “ЕООД, стая №10, етаж ІV-ти / административен / гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

10.При липса на участници , повторен търг ще се проведе на 06.04.2022 г. г. от 11.00 ч. документите за участие в повторен търг се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД  гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1   до 16.00 часа на 05.04.2022 г.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5-11-97

 

 

 

 

 

About the author:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top