loading
Намирате се тук:Провеждане на търг с явно наддаване , съгласно Заповед № 08/22.02.2022 г. на Управителя на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД за отдаване на под наем на 17.00 кв.м. търговска площ и 3.00 кв.м. помощно помещение – павилион № 5, находящ се в подлеза в сградата на “ ГУМ – ДУПНИЦА “ ЕООД , гр. Дупница ,ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1
image1-small-32

image1-small-32

Публичен търг с явно наддаване чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началнта цена по реда на Приложение №1 към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, за отдаване под наем на 17.00 кв.м. търговска площ и 3.00 кв.м. помощно помещение – павилион № 5 за фризьорски салон, находящ се в подлеза в сградата на ГУМ, град Дупница, ул.”Свети Иван Рилски” №1.

1.Търгът ще се проведе на 09.03.2022 г. от 11.00 часа в зала, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1

  1. Тръжните документи ще се получават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 80.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1. , етаж 4 ,стая 10
  2. Начална наемна месечна цена 248.80 / двеста четиридесет и осем лева и 80 ст./
  3. Специфични условия : за фризьорски салон.

5.Депозитът за участие в търга е в размер на 248.80/ двеста четиридесет и осем лева и 80 ст./  представляващи 100% от началната месечна наемна цена платен  в касата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски % № 1, ет 4, стая 10

  1. Стъпка за наддаване 5% от началната месечна наемна цена.

7.Срок, за който се отдава щанда – 10 /десет/ години.

8.Документи за участие в търга се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1  до 16.00 часа на 08.03.2022 г.

  1. Оглед на помещението се извършва по предварителна заявка в  сградата на “ ГУМ – Дупница “ЕООД, стая №10, етаж ІV-ти / административен / гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1
  2. При липса на участници , повторен търг ще се проведе на 23.03.2022 г. г. от 11.00 ч. Документите за участие в повторен търг се подават в стая №10, етаж ІV-ти / административен / в сградата на “ ГУМ – Дупница “ ЕООД гр. Дупница , ул. “ Свети Иван Рилски “ № 1 до 16.00 часа на 22.03.2022 г.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5-11-97

About the author:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top